HANYA DENGAN BERZIKIR KEPADA ALLAH,HATI MENJADI TENANG

Waktu tidur manusia hendaknya melakukan muhasabah al-nafs (audit terhadap dirinya) dan mengobati pengkhianatan-pengkhianatan diri dengan serius. Hendaklah ia segera bertaubat dan tidak perlu lagi menunda-nundanya. Hendaklah ia memiliki tekad yang kuat dan keinginan yang bulat. Hendaklah ia menyadari yang sekarang dia mau tidur bahwa tidur pada hakikatnya adalah saudara kematian, sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran:

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.”2

1 Musyarathah berarti berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan maksiat di hari itu.


2 QS. Az Zumar: 42.

Informasi Spiritual Mentor

mentor